lisita_ciprian@yahoo.com
Str. Andrei Mureseanu, nr.4, bl. 37i2 Ap. 34, Parter, Ploiesti, PH

DiverseDAREA IN PLATA A IMOBILULUI PENTRU STINGEREA DATORIILOR DIN CONTRACTELE DE CREDIT IPOTECAR

13 aprilie 20181

Legea nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, se adreseaza acelor persoane care au contractat un credit imobiliar si care nu isi mai pot permite achitarea ratelor lunare, situatie in care acestea pot preda imobilul bancii si stinge datoriile acumulate.

De remarcat este faptul ca, potrivit unei decizii a Curtii Constitutionale, Legea privind darea in plata se poate aplica in cazuri deosebite, in care au intervenit circumstante si imprejurari neprevazute ce au condus la imposibilitatea achitarii creditului. Altfel spus, simpla scadere a valorii bunului imobiliar sau refuzul de plata, in conditiile existentei posibilitatilor financiare, nu poate reprezenta un motiv pentru darea in plata.

Analiza acestor circumstante apartine instantei de judecata, ea fiind cea care va stabili, pentru fiecare caz in parte, existenta circumstantelor exceptionale.

Conditiile darii in plata

Pentru stingerea datoriei si a accesoriilor ce izvorasc dintr-un contract de credit, prin dare in plata, este necesar sa fie indeplinite , in mod cumulativ, patru conditii impuse de lege:

a. consumatorul si creditorul sa faca parte din categoriile prevazute la art. 1 alin. (1) din Lege (insitutie de credit, institutie financiara nebancara, cesionar al creantei detinute impotriva consumatorului).

b. cuantumul sumei imprumutate, la momentul acordarii, sa nu depaseasca echivalentul in lei al 250.000 euro, suma calculata la cursul de schimb publicat de catre Banca Nationala a Romaniei in ziua incheierii contractului de credit

c. creditul sa fi fost contractat de consumator cu scopul de a achizitiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinatie de locuinta sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel putin un imobil avand destinatia de locuinta

d. consumatorul sa nu fi fost condamnat printr-o hotarare definitiva pentru infractiuni in legatura cu creditul pentru care se solicita aplicarea legii darii in plata

In masura in care plata creditului a fost garantata cu doua sau mai multe imobile, in vederea aplicarii legii darii in plata, consumatorul va trebui sa ofere in plata toate bunurile ipotecate.

ATENTIE!  Procedura darii in plata nu se aplica si creditelor acordate prin programul “Prima Casa”.

Procedura darii in plata

Pentru a beneficia de efectele legii, consumatorul va trebui sa adreseze creditorului o notificare, prin care ii va aduce la cunostinta faptul ca a decis sa transmita dreptul de proprietate asupra imobilului, in vederea stingerii datoriilor ce rezulta din contractul de credit, notificare ce trebuie sa cuprinda o serie de mentiuni obligatorii.

Notificarea se va transmite numai prin intermediul unui avocat, al unui executor judecatoresc sau al unui notar public.

Din momentul primirii notificarii, se suspenda dreptul creditorului de a se indrepta impotriva debitorului, codebitorului, garantilor personali sau ipotecari.

In termen de 10 zile de la data primirii notificarii, creditorul are posibilitatea de a formula contestatie impotriva acesteia, ce se va judeca de catre instanta de la domiciliul consumatorului. Hotararea pronuntata de catre prima instanta va putea fi atacata cu apel, de catre partea interesata, in termen de 15 zile de la comunicare.

Intr-un interval de 10 zile de la data solutionarii definitive a constatiei, in cazul in care aceasta a fost respinsa, creditorul are obligatia sa se prezinta la notarul public, pentru semnarea actului translativ de proprietate. In masura in care banca sau firma de recuperari nu se va conforma acestei obligatii, consumatorul poate sesiza instanta de judecata, in vederea pronuntarii unei hotarari prin care sa se constate stingerea obligatiilor nascute din contractul de credit ipotecar si sa se transmita dreptul de proprietate.

Odata cu incheierea contractului translativ de proprietate sau la momentul pronuntarii hotararii judecatoresti definitive, prin care s-a constatat transmiterea proprietatii, nu mai pot fi solicitate alte sume de catre creditor, fiind considerata stinsa orice datorie a debitorului.

IMPORTANT ! Procedura darii in plata se poate aplica si in situatia imobilelor executate silit. In acest caz, declansarea procedurii impune suspendarea executarii silite.

One comment

  • Bejgu Gabriel

    24 octombrie 2022 at 16:48

    Buna ziua, doresc un avocat pentru dare in plata.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

https://ploiesti-avocat.ro/wp-content/uploads/2019/10/logo_white_small.png
Str. Andrei Mureseanu, nr.4, bl. 37i2 Ap. 34, Parter, Ploiesti, PH
0740-006.076
lisita_ciprian@yahoo.com

Follow us:

Toate drepturile rezervate. Reproducerea totală sau parțială a conținutului acestui site este interzisă fără permisiunea prealabilă

Copyright ©2024 Cabinel Avocat Ciprian Lisita